Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4.Köşeyi Oluştur

 

Yöntem ile üç köşe koordinat değeri ölçülmüş ancak 4. köşesi herhangi bir nedenle ölçülemeyen binaların veya detayların, ölçülen üç köşesi yardımı ile 4. köşesinin otomatik hesaplanması ve hatların çizilmesi sağlanmaktadır.

 
  • No labels