Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netsurf Ayarları

Araziyi temsil eden yüzey(üçgen model) yumuşatması, enkesit çizimi ve hacim hesabı ile ilgili ayarlar yapılmaktadır.

SeçenekAçıklama
3D Yüzey Yumuşatması YapılsınArazi modelinin yumuşatılması için seçenek Evet olarak ayarlanmalıdır.
Enkesit ÇizEnkesit çiz ile kesit oluşturulur ise aktif enkesitin Netcad ekranına çizilmesi sağlanır.
Hacim HesaplaHacim hesabı yapılması için alan sınırlandırması yapılması gerektiği durumlarda Evet olarak ayarlanmalıdır.

 

 

  • No labels