Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şişli Belediyesi’nde E-imar ve Kent Rehberi Uygulamaları Vatandaşın Kullanımına Açıldı

24 Aralık 2019