Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Düzenlemeye Başla/Düzenlemeyi Bitir

Spatial verileri düzenlemek için CAD ortamına alan ve geri gönderen işlemlerdir.

Düzenlemeye Başla

Düzenlemeye Başla işlemi Alan Seçim Aracı (?) ile seçilen Spatial Objeler CAD ortamına alınır. Bu şekilde CAD ortamının esnek araçları ile düzenlenirler.

  • 'Düzenlemeye Başla' işlemi düzenlemeye giren objeleri işaretler ve projeyi otomatik olarak kaydeder. Proje kapatılıp tekrar açılıldığında düzenleme işlemine devam edilebilir.
  • Düzenlemeye Başla işlemi ile CAD ortamına alınan spatial objeler 'Düzenlemeyi Bitir' işlemi yapılana kadar tablo içerisinde görünmezler.
  • 'Düzenlemeye Başla' komutu salt okunur spatial referanslar (salt okunur olarak işaretlenmiş ya da tablosunda birincil anahtarı olmayan) için pasif gelir.
  • 'Düzenlemeyi Bitir' komutu ile CAD tabakasından silinen objelerin veritabanı kayıtları silinir.
  • Farklı referansların Başla/Bitir işlemleri bir birinden tamamen ayrıdır. Bağımsız şekilde kullanılabilirler.

Düzenlemeyi Bitir

Düzenlemeyi Bitir işlemi ise CAD objeleri spatial tabloya aktarır. Bu objelerin Düzenlemeye Başla ile oluşması zorunlu değildir.

  • Ekrandan Seç; ekranda bulunan CAD objelerinin seçilerek spatial tabloya aktarılması için kullanılır. Ekrandan obje seçimi için satır sonunda yer alan '...' butonundan ve obje seçim araçlarından faydalanılabilir. Seçilen objelerden GIS sınıfı tanımlı olmayanlar için yeni GIS sınıfı eklenir. GIS sınıfı tanımlı olan obje seçiminde ise sınıf bilgisi güncellenir. Seçilen objelerin tablo geometrisi(nokta, çizgi, alan) ile uyumlu olması gerekmektedir.
  • Veri Analizi; aynı GIS anahtarına sahip objeler için; işlem bu objelerde dikkate aldırılmayacağı gibi, farklı bir tabakaya taşınması sağlanabilir.
  • Tümünü Ekle; seçilen objelerdeki GIS anahtarları dikkate alınmayacak ve tüm seçilen objeler için yeni GIS anahtaları üretilecektir.

Ayrıca 'Düzenlemeye Devam Edeceğim, Objeleri Silme' seçeneği sayesinde spatial tablolara aktarılan objelerin asılları CAD tabakasından silinmeyecektir. Düzenlemeyi Bitir işleminde sunulan seçenekler veri entegrasyonunu kolaylaştırmak için sunulmuştur.

'Düzenlemeye Başla' ve 'Düzenlemeyi Bitir' işlemleri birbirini takip etmek zorunda değildir, var olan CAD verileri spatial tabloya aktarmak için doğrudan 'Düzenlemeyi Bitir' kullanılabilir.

CAD ve Spatial Arasındaki Bağlantı

CAD objelerinin iki özniteliği vardır;

ÖzellikAçıklama

GIS Sınıfı

Objenin hangi tabloya ait olduğunu gösterir. GIS Sınıfı, spatial referansın sınıfı ile uyuşmalıdır. GIS Sınıfı özelliklerden verilir. Varsayılan değer tablonun adıdır.

GIS Sınıfı olmayan objelerin bağlantısı kurulamaz.

GIS Anahtarı

Objenin veritabanı ile bağlantısını kuran OBJECTID' sidir. GIS Anahtarı boş olan objeler tabloya yeni kayıt olarak eklenecekdir.

Boş olmayanlar, eğer düzenlemeye başla ile alınmışlar ise eski yerlerine gideceklerdir.