Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yüzey Topoğrafik Analizler

Netcad GIS ile projelere ilişkin eğim, bakı, rölyef, yükseklik haritaları sayısal arazi modelleri kullanılarak kolaylıkla oluşturulabilir ve oluşturulan bu haritalar üzerinden istenilen yüzey analizleri gerçekleştirilebilir.  • No labels