Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Öznitelik Bilgileri ile Tampon Oluşturma

Netcad GIS ile coğrafi bilgi sistemleri yapısındaki proje katmanlarına istenilen değer ya da öznitelik bilgisine göre tampon bölge oluşturulabilir.

1.Referanslar menüsü altında sadece FAY katmanının görünürlüğünü aktif hale getiriniz. FAY katmanı üzerinde fare sağ tuş yardımı ile açılan menüden Tablo seçeneği ile Etki Alanı bilgilerini inceleyiniz.

2.Fay hatlarına, veritabanı içerisinde bulunan ETKI_ALANI_1 kolon değerlerine göre tampon bölgeleri oluşturulacaktır. Analiz menüsü altından Tampon işlemine girilir.

3.Açılan TAMPON penceresinde Spatial Veri Kaynağı seçeneklerinden bağlantı olarak Bağlantı1, Tablo Adı FAY seçimleri yapılır.

Tampon seçeneklerinden Mesafe İfadesi satırında bulunan ün nokta butonu ile ulaşılan Makro oluştur penceresinden Sayısal altında bulunan ETKI_ALANI_1 seçimi yapılır ve pencere kapatılır. Bu aşamada Mesafe İfadesi kısmına veritabanından bir kolon değeri yazdırılabileceği gibi sayısal bir ifade de yazdırılabilir. Yazılan sayısal ifade tüm objelere sabit etki edecektir.

4.TAMPON penceresi Tamam ile geçildiğinde oluşan kolon değerlerine göre oluşan tampon bölge çizim ekranında görüntülenir. Oluşan çizimler için yeni bir veritabanı oluşturulmuş ve bilgiler tablosu içerisine aktarılmıştır. Tampon işlemi sonrası oluşan yeni veritabanı tablosu Referanslar altında görüntülenir.

  • No labels