Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raporlama İşlemleri

Coğrafi bilgi sistemlerinin bir diğer temel işlevi de Raporlama'dır. CBS projeleri üzerinden raporlanması istenilen tüm bilgiler Netcad GIS ile raporlanabilirler

1.Proje katmanlarından JEOLOJI üzerinde sağ tuş ile Rapor Al işlemine giriniz.

2.Açılan Rapor Şablonu Seç penceresinde Yeni Rapor Şablonu bölümü seçilir.

3.Şablon Sihirbazı penceresinde, veritabanı içerisinde bulunan raporlanacak kolonların seçimi yapılır.

4.İşlem sonrasında elde edilen sonuç rapor editörde gözlenecektir. İlgili rapor seçilerek Sonraki butonu ile sonuç rapor açılır.

5.Sonuç rapor istenilen formatta oluşarak açılacaktır.  • No labels