Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SQL Sorgulama İşlemleri

SQL (Structured Query Language), GIS projelerinin veritabanları üzerinden karmaşık sorguların yapılabildiği sorgulama dilidir. SQL cümlecikleri oluşturularak veritabanı üzerinde her türlü karmaşık ve çapraz sorgu işlemleri gerçekleştirilebilir.

1.Araçlar menüsü altından Veritabanı Yönetimi butonuna tıklayınız.

2.BAGLANTI1 üzerinde fare sağ tuş ile Komut Çalıştır işlemine giriniz.

3.Komut satırına SELECT * FROM BINA WHERE KAT_ADEDI >2 yazınız.

Bu örnekteki SQL sorgu cümleciği BINA katmanındaki tüm kayıtlardan KAT_ADEDİ özniteliği 2 değerinden büyük olan kayıtların seçimini sağlayacaktır.

4.Çalıştır butonu ile oluşturulan sorguyu çalıştırınız. İşlem sonrası BINA katmanındaki kat adedi 2'den büyük olan kayıtlar Sonuçlar bölümüne gelir.
  • No labels