Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Temel Proje Sorgu İşlemleri

1.Referanslar menüsü altında bulunan TOPRAK katmanı üzerinde sağ tıklayarak açılan pencereden Özellikler işlemine giriniz. Açılan Referans Özellikleri penceresinde Süzgeç bölümüne giriş yapınız.

2.Eklenen sorgulama satırında ilgili değer seçimleri yapılır. AKS (arazi kullanım sınıfı) değeri 3 den büyük alanların sorgulamasını yapalım.

3.İşlem sonrasında grafik ekranda, AKS değeri 3 den büyük olan alanlar görüntülenecektir.  • No labels