Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Semboloji işlemleri

Coğrafi bilgi sistemleri yapısındaki projeler katmansal özellikleri sayesinde çeşitli semboloji görüntüleri tanımlanarak yönetilebilirler.

1.Tematik haritası oluşturulan TOPRAK katmanını şeffaflaştırarak altındaki hava fotoğrafı ile birlikte görüntülenmesini sağlayalım.

 Bu işlem için TOPRAK takmanı üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Özellikler işlemine giriniz ve açılan pencerede Genel sekmesinde istenilen oranda şeffaflık tanımlama işlemini gerçekleştiriniz.

2.Kat adetlerine göre etiketlendirilmiş olan BINA katmanının görünürlüğünü aktif hale getirelim.

3.BINA katmanını da taban alanı değerlerine göre tematik haritalama yapalım.

4.En verimli toprak alanları olan 1 ve 2. Derece AKS değerine sahip olan alanların sembolojisini yeşil renkte gösterelim. Sembolojisi değiştirilmek istenen gösterim değeri üzerinde fare sağ tuş Özellikler işlemine girerek veya iki kez çift tıklayarak açılan Tabaka Özellikleri penceresinden istenilen semboloji değerlerini tanımlayınız.

  • No labels