Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mevzuatlara Uygun Paftalama İşlemleri

1.Uygulama için Uygulama Menüsü/ Aç ile paftalamak istenilen proje dosyasını yükleyiniz.

2.Proje alanında bulunan tüm pafta indekslerini oluşturabilmek için Hesap/Pafta Editörü penceresinde Pafta/ Pafta İndeksi Oluştur işlemine giriniz.3.Pafta İndeksi Oluştur penceresinde paftalanacak alan sınırları için Otomatik ve Boş alanları paftalama seçenekleri seçilir.4.Ülke Pafta İndeksi penceresinden ülke olarak Türkiye, ölçek olarak proje ölçeğini ve dilimini giriniz.

5.Pafta Editörüne komşu paftaların eklendiğini gözlemleyiniz ve Tamam butonuyla Pafta Editörünü kapatınız.


6.Yapılan işlemler sonucunda pafta indekslerinin otomatik olarak oluştuğunu gözlemleyiniz.

7.Projeye ait tüm paftaların mevzuatlara uygun otomatik paftalama işlemi için Hesap/Pafta Editörü penceresinde Pafta/ Otomatik Paftala işlemine giriniz.8.Otomatik Pafta Açımı penceresinde Pafta Başlığı satırına pafta başlığını yazınız ve oluşacak yeni paftaların yer alacağı dizini seçiniz.9.Tamam ile Pafta Editörüne geri dönünüz. Pafta Editörü penceresini Tamam ile kapatınız ve gösterilen dizin altında oluşan Netcad dosyalarını Uygulama Menüsü/ Aç işlemiyle aktif projeye yükleyiniz.

  • No labels