Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deprem Riski En Az Olan ve Verimli Tarım Alanlarını İşgal Etmeyen Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi

Fay hatlarından en uzak olan ve arazi kullanım sınıfı en düşük olan alanlar iş akış modelinde tanımlanarak belirlenecektir.
Bu kapsamda örnek proje Netcad GIS ekranın yüklenir. İçerisinde Fay, Toprak, Bina ve Jeoloji katmanlarının bulunduğu veri Netcad GIS ekranında gözlemlenir. Katmanların tablolarını açarak inceleyiniz.
Bu senaryodaki sentezin girdileri FAY ve TOPRAK katmanlarıdır.


1.Toprak CBS katmanının Referanslar üzerinde bulunan tablo görüntüsü açıldığında içerisinde AKS (Arazi Kullanım Sınıfı) değerleri AKS kolonu içerisinde görüntülenir.

Toprak AKS değerlerinin puanlandırma modeli Netcad Mimar iş akışı İş Akışı/ Aç ile açılır.

2.Analiz için kullanılan veri bir CBS proje katmanı olduğu için girdi olarak Spatial Veri Kaynağı olarak tanımlanmıştır.

3.Spatial to Geofunction operatörü ile değer tanımlanacak olan AKS kolonu Makro Değeri kısmında bulunan üç nokta butonu ile seçilir.

4.GeoEditör penceresinde AKS değerlerine tanımlanan puanlamalar görüntülenebilir. AKS değerleri 1'den 8'e puan almaktadır. 1 puan alan topraklar tarım yapılmaya en uygun verimli toprakları, 8 puan değerine sahip alanlar ise verimsiz, tarım yapılmaya uygun olmayan toprakları temsil etmektedir.

5.Tema Oluştur penceresinde Aralık Sayısı değeri verilir ve istenilen renk seçimi yapılır.

6.İş Akışı/ Çalıştır ile hazırlanan iş akışı çalıştırılır ve sonuç tematik görüntü ve puanlama sonucu oluşan lejant gözlemlenir.

7.Fay katmanında bulunan çizgisel veriler yine tablo görüntüsü ile referanslar altında görüntülenir.

8.Fay etki alanı oluşturmak için hazırlanmış Netcad Mimar iş akışı İş Akışı/ Aç ile açılır ve aşağıdaki gibi gözlemlenir.

9.Spatial to Geofunction operatörü ile tanımlanacak etki alanı mesafeleri ve bu mesafelere verilecek puan değerleri Etki Alanı satırında bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan pencerede Aralıkları Kullan seçeneği ile tanımlanmıştır. Veri için kullanılan aralık değerleri 0 ile 400 aralığinda verilmiş bu aralıklar içerisinde oluşacak 5 farklı alan için 100 üzerinden puanlama bu bölümde yapılmıştır. Fay bölgesine en yakın alanlar yerleşime uygun olmadığı için düşük puanlar, en uzak alanlar ise yerleşime uygun oldukları için yüksek puanlar almıştır.

10.Tema Oluştur penceresinde Aralık Sayısı değeri 10 verilir ve uygun renk seçimi yapılır.

11.İş Akışı/ Çalıştır ile hazırlanan iş akışı çalıştırılır ve sonuç analizin tematik görüntüsü ve puanlama sonuçları lejantı ile gözlemlenir.

  • No labels