Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS Proje Katmanlarının Ağırlıklı Çakıştırma Analizleri

GIS projelerinde çoklu harita kombinasyonları ile katman bazında ağırlıklar tanımlanarak, harita matematiğine ilişkin fonksiyonlar kullanılarak sentez haritaları oluşturulur.
Bu yapı 'n' sayıda parametrenin istenilen ağırlıklarda çakıştırılması sonucu, aranılan en uygun alanların belirlenmesini sağlar.
Netcad Mimar'ın GeoFunction fonksiyonları bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır.
Netcad Mimar bu analizleri her türlü vektör ve raster girdiyi kullanarak gerçekleştirebilir, tasarlanan iş akış modeline göre sonuç veriler de vektör veya raster yapıda oluşturulabilirler.  • No labels