Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bakı Haritalarının Oluşturulması

Bakı Haritaları kuzeye göre hesaplanan yön değerlerinin tematik aralıklar ile gösterilmesi ile oluşturulurlar. Bakı haritalarında dört ana yön ve bu ana yönler arasındaki ara yönler ve düz alanlar açısal aralık değerlerine göre gözlemlenirler.

1.Analiz menüsünden Eğim butonunun altında bulunan Bakı işlemine girilir

2.Açılan pencerede işlemin yapılması istenilen Kestirim Yöntemi, sonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü ve sonuç verinin kaydedileceği dizin seçimi yapılır ve Tamam ile işleme devam edilir, oluşan tematik Bakı Haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.  • No labels