Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eğim Haritalarının Oluşturulması

Eğim Haritaları sayısal arazi modeli üzerinden hesaplanan eğim değerlerinin istenilen tematik aralıklarda gösterilmesi ile oluşturulurlar.

1.Analiz menüsü altından Eğim butonu ile işleme giriniz.

2.Açılan pencerede işlemin yapılması istenilen Kestirim Yöntemi, sonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü ve sonuç verinin kaydedileceği dizin seçimi yapılır ve Tamam ile işleme devam edilir, oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.

3.Açılan  Tema Oluştur penceresinden minimum ve maksimum eğim değer aralıklarını ve stil aralık sayısını ayarlayabilirsiniz.

4.Tamam butonu ile işlem çalıştırılır ve Eğim aralıklarına göre verinin üretildiği görülür.
  • No labels