Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rölyef Analizi

Güneşin azimuth (xy) ve altitude (z) açı değerleri ile sayısal yükseklik modeli veya Yükseklik modeli üzerinde gölgeleri hesaplanan, iki boyutlu planimetrik düzlemde üç boyut algısı yaratan haritalardır.

Rölyef hakkında detaylı bilgi için (?)

1.Analiz Menüsü/Yüzey Analizleri/Rölyef işlemine giriş yapılır.

2.Rölyef Haritası oluşturulacak yükseklik modeli, Raster veri kaynağı altındaki Dosya İsmindensonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü, yükseklik haritasını aktif limitlerde gerçekleşmesini Sadece Aktif Limitte Çalış ve sonuç verinin kaydedileceği dizin Dosya İsmi ile seçimi gerçekleştirilir. 

3.Oluşan Rölyef Haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.

  • No labels