Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bölme Bilgilerinin Veritabanına Girilmesi

Bölme tablosunda çoğu bilgiler otomatik olarak doldurulabilir. Bölme No, Şeflik Adı, Bölge adı vb..

Bölme No kolonunun doldurulması için;

Analiz/Konumsal İş Akışları/İçindekinden Bilgi Al işlemine girilir.

Çıkan dialogda "Spatial Veri Kaynağı-İşlem Sınıfı butonuna basılır.

Veri Kaynağı Seç dialoğu çıkacaktır. Burada "Spatial Veri Kaynağı" ikonu seçilir.

Bağlantı adı ve işlem yapılacak Bölme tablosu seçilir.

Tamam ile dialog kapatılır.

Spatial Veri Kaynağı-Bilgi Sınıfı butonuna basılır.

"Veri Kaynağı Seç" dialoğunda  "Cad Veri Kaynağı ile Ekrandan Seç" ikonları seçili duruma getirilir.

Obje filtresi olarak "Yazı" seçilir.

Tamam ile dialog kapatılır.

Bu şekilde bölme sınırlarının içinde kalan yazıların Bölme No kolonuna aktarılması sağlanacaktır.

Kolon adı hanesindeki listeden BLM_NO seçilir. Burası yazının aktarılacağı kolonu gösterir.

"Makro Değeri" olarak "Obje Değerleri" kategorisindeki "Yazı" fonksiyonu seçilir.

Dialoglardan "Tamam" ile çıkıldığında ekranın üstündeki "Hızlı Seçim Araçları" içinden "Tümünü Seç" fonksiyonu seçilir.

Fare sağ tuşu ile işlem tamamlanır.

Referanslar bölümünden BOLME tablosu açılarak BLM_NO kolonunun dolduğu gözlemlenir.

Diğer kolonların doldurulması için;

Analiz/Konumsal İş Akışları/Kolon Doldur işlemine girilir.

Veri Kaynağı Seç dialoğu çıkacaktır. Burada "Spatial Veri Kaynağı" ikonu seçilir.

Bağlantı adı ve işlem yapılacak "BOLME" tablosu seçilir. Tamam ile dialog kapatılır.

 

Kolon adı hanesindeki listeden SEFLIK_ADI seçilir. 

Makro Metni hanesine işletme şefliğinin adı yazılır.

 

Tamam ile işlem sonlandırılır.

Bu şekilde SEFLIK_ID, ISLETME_ADI, ISLETME_ID, BOLGE_ADI, BOLGE_ID,PYIL, PLAN_ID kolonları da doldurulur.

Aşağıdaki gibi BOLME tablosu açılarak kolonların dolduğu gözlemlenir.

  • No labels