Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etiket İşlemleri

GIS projelerinin veritabanı tasarımında yer alan öznitelik bilgilerinin kullanılarak grafik ekran üzerinde bu bilgilerin etiket olarak yazdırılması işlemleridir.

1.Referanslar altında sadece BINA katmanını aktif hale getiriniz. BINA katmanı üzerinde fare sağ tuş ile Özellikler işlemine giriniz.

2.Etiket sekmesi altında fare sağ tuş ile Ekle işlemine giriniz.

3.Etiket Özellikleri sekmesinde üç nokta butonuna basınız. Sayısal makrosu altında KAT_ADEDİ kolonunu seçiniz. Yazı rengi ve yazı boyu parametrelerini tanımlayınız.

Etiketleme için kullanılacak tanımlamaların yapıldığı bu alana her türlü formül eklenebilir, öznitelik değerleri istenilen metrikler ile bu formüller içerisinde kullanılarak etiketler oluşturulabilir.

4.Tamam butonu ile işlemi bitirdiğinizde BINA katmanı, kat adedi etiketini grafik ekran üzerinden gözlemleyiniz.

  • No labels