Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tematik Haritalama İşlemleri

Netcad GIS ile coğrafi bilgi sistemleri yapısındaki proje katmanlarını öznitelik verilerinin özgün değerleri ile sayısal aralık tanımlanarak veya grafikler oluşturarak tematik haritalarını oluşturabilirsiniz.

1.Referanslar menüsü altında sadece TOPRAK katmanının görünürlüğünü aktif hale getiriniz. TOPRAK katmanı üzerinde fare sağ tuş yardımı ile açılan pencereden Özellikler işlemine giriniz.

2.Açılan Referans Özellikleri penceresinde Tematik sekmesine giriş yapılır.

3.Tematik penceresinde Yeni sekmesi altından Özgün bölümüne giriş yapılır.

4.İşlem sonrasında açılan Tema Oluştur penceresinde Özgün değer ifadesi bölümü altında bulunan üç nokta butonu yardımı ile tematik haritalama oluşturulmak istenen öznitelik değer seçimi yapılır.

Değer seçimi yapabilmek için Makro oluştur penceresinde Sayısal altından AKS üzerinde fare sol tuş ile tıklayarak üst satıra yazdırılır.


Tematik haritalamalar için kullanılacak tanımlamanın yapıldığı bu alana her türlü formül eklenebilir, öznitelik değerleri istenilen metrikler ile bu formüller içerisinde kullanılabilirler.

5.Pencereler Tamam ile geçildiğinde veritabanı içerisindeki AKS değerlerine göre Tema Stilleri altında renklendirme sağlanacaktır.

Tema stilleri altında bulunan renk butonları klavye yardımı ile seçilerek fare sağ tuşu ile açılan pencereden Renk Aralığı Seç işlemi yardımı ile özel renk aralıkları seçilebilmektedir.

6.Pencere Tamam ile geçildiğinde tematik haritalama işlemi tamamlanmış olacaktır. Katmanlarda tematik değerler ve bu değerlere karşılık gelen gösterim renkleri gözlemlenebilir.  • No labels