Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Görüntüleme İşlemleri

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel işlevlerinden biri olan 'Görüntüleme', CBS yapısındaki projelerin veritabanında tanımlı çeşitli özniteliksel bilgilerine göre etiketlendirilmiş tematik sunumlarını içerir.

1.Uygulama Menüsü / Aç işlemi ile Kirlilik.NCZ dosyasını açınız.

2.İşlem sonrasında proje Netcad GIS ekranında açılır. CBS projesine ait TOPRAK, KIRLILIK, JEOLOJI, FAY, BINA katmanları Katmanlar da yer alır.

Örnek veri setine buradan ulaşabilirsiniz.

  • No labels