Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Farklı Formatlara Veri Aktarımı

Netcad GIS veritabanı dosyaları farklı formattaki verilere aktarılmaktadır.

1. Referanslar altından PARSEL tablosu üzerinde fare sağ tuş ile Tablo işlemine giriniz.

2.Tablo kolonları üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Aktar işlemine giriniz. Aktar işlemi ile Shape, GML, MIF ve TAB türünde dosyalar yazılabilmektedir.

3. Veri kayıt formatı seçildikten sonra dosya kaydetme dizini seçilir ve işlem tamamlanır. Veritabanı tablonuzda bulunan veriler seçtiğiniz formatta kaydedilmiştir.

  • No labels