Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS Projelerinde Sözel Verilerin Toplu Aktarılması İşlemleri

Bu bölümde, gelişmiş GIS yetenekleri kullanılarak GIS projelerine öznitelik bilgilerinin toplu ve otomatik olarak aktarımını sağlayan özelliklerin kullanılması anlatılacaktır.

1.Uygulama için projede altlık olarak kullanılacak raster verilerin eklenmesi gerekmektedir. Bu verileri Referanslar fare sağ tuş Ekle/Raster işlemi ile ekleyiniz.

Proje ekranına CAD veriler almak için Uygulama Menüsü altından Ekle/Dosya Ekle işlemini kullanınız.

2.Proje üzerine eklenen CAD verilerini ilgili veritabanına aktarmak ve verileri veritabanında saklamak için Araçlar menüsü altından bulunan Obje Aktar butonu kullanılabilir.

Projenizde bulunan verileriniz ile, aktarım yapacağınız veritabanı geometrisinin uyumlu olduğundan emin olunuz. Örnek proje için ADA tablosunun geometri türü Alan olarak belirlenmiştir. Ada tablosuna aktarılacak objelerin veri türü kapalı alanı temsil etmelidir.

3.Obje Aktar  butonu ile açılan pencerede aktarım yapılacak tablo seçimi gerçekleştirilir ve Tamam  butonu ile işleme geçilir. Projede bulunan ADA alanlarının seçimi yapılır. Bu aşamada Hızlı Seçim Araçlarından çoklu seçim yapılabilir.

4. Aktarım yapılacak objeler seçildikten sonra fare sağ tuş ile işlem sonlandırılır ve veritabanına aktarım işlemi gerçekleşir. Aktarım yapılan objeleri veritabanı tablosunu açarak kontrol edebilirsiniz. Bunun için Ada tablosu üzerinde fare sağ tuş Tablo işlemini kullanabilirsiniz.


Kolon Özelliklerinin doldurulması ile Ada tablosuna aktarılan objelerin Ada_No ve Alan kolonlarının otomatik olarak doldurulduğuna dikkat ediniz.

İlgili işlemlere tekrar göz atmak için buraya tıklayınız.

5. Yukarıda aktarılan yöntemler kullanılarak diğer tablolara ilgili verilerin aktarılmasını sağlayınız.

6. Veritabanı içerisine aktarılan verilerde bazı kolan bilgilerinin otomatik doldurulması sağlanabilir. Bu tür işlemler için kolona yazılacak verinin proje ekranında veya obje içerisinde bulunması gerekmektedir. Örneğin Parsel tablosunda bulunan PAFTA_ADI kolonuna yazılacak pafta ismi CAD ekranda bulunan çizimlerde mevcuttur. Bu bilgiye veritabanına almak için Çevreleyenden Bilgi Al işlemi kullanılabilir.

7.Açılan Veri Kaynağı Seçin ekranından CAD Veri Kaynağı/ Ekrandan Seç butonunu aktif hale getiriniz. Obje filtresi olarak Pafta seçimini yapınız.

8.İşlem yapılacak sınıf seçimi İşlem Sınıfı bölümünde yer alan üç nokta ikonuna tıklayınız. Açılan Veri Kaynağı Seçin ekranından Spatial Veri Kaynağı butonunu aktif hale getiriniz. Bağlantı adı Bağlantı1, tablo adı PARSEL seçimlerini açılan menülerden seçerek gerçekleştiriniz.


9. Kolon Adı bölümünde PAFTAADI kolonunu seçiniz. Bu bölümde yer alan seçeceklerin İşlem Sınıfında seçiminde belirlemiş olduğunuz tablonun kolon değerleri olduğuna dikkat ediniz. Makro Değeri bölümünde ekranda bulunan Pindex CAD çizimlerinin isim özellikleri alınacağından Metni makrosunu seçiniz.

10. Tamam butonu ile işleme giriniz. Ekrandan bilgi alınacak obje seçimini gerçekleştiriniz. Örnek proje için Pindex tabakasında bulunan pafta sınırları seçilmiştir. Seçim işlemi tamamlandığında fare sağ tuş ile seçim işlemini tamamlayınız. Aktarım durumunu kontrol etmek için Parsel tablosunu inceleyiniz.

Proje veritabanı tasarımı aşamasında katmanlar arasında kurulan ilişkilerin proje işleyişi sırasında gerçekleştirilebilmesi için katmanlarda yer alan ilişkiye esas kolonların dolu olması gerekmektedir. Netcad GIS objelerin konumsal bilgilerini baz alarak bu kolonları tek seferde otomatik olarak doldurma yeteneğine sahiptir.
PARSEL ve ADA tabloları arasında veritabanı tasarımı aşamasında 1-N ilişki tasarlanmıştı. Bu ilişkinin proje yönetimi sürecinde sağlanabilmesi için ilişkiye esas kolonlarında uygun verilerle doldurulması gerekmektedir. Bu işlem için İçindekinden Bilgi Al veya Çevreleyenden Bilgi Al gibi işlemler kullanılabilir.

11. Ada-Parsel tabloları arasındaki ilişkiyi kurabilmek için Parsel tablosunda bulunan Ada_Id kolonuna, Ada tablosunda bulunan ObjectID değerlerinin yazılması gerekmektedir. Bu işlem için Çevreleyenden Bilgi Al butonu kullanılabilir. Bilgi sınıfı olarak Ada tablosu, kolon adı ADA_ID, makro değeri Ada tablosunun OBJECTID değeri seçilmelidir.

İşlem sonunda Parsel tablosu açılarak Ada_Id kolonunun doldurulduğunu gözlemleyiniz.

12. Yapılan işlemler sonrasında Ada-Parsel tabloları arasında ilişki kurulmuş oldu. Ada tablosuna girerek  Ada içerisinde bulunan Parsellerin tabloya eklendiğini ve tek bir tablo üzerinden farklı tablolarda yer alan bilgilere ulaşabildiğinizi gözlemleyiniz.

13. Diğer tablolar arasındaki ilişkileri benzer işlem adımlarını kullanarak tamamlayınız.

  • No labels