Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Sayısallaştırma ve Veri Girişi İşlemleri

Proje altlığı ve vektör veri üretimi için kullanılacak olan verilerin düzenlenmesi, proje kavramsal ve fiziksel veritabanı tasarımları ve bu veritabanına bağlı olarak veri üretmeye uygun olarak hazırlanan proje sayısallaştırma kalemlerinin oluşturulması anlatılacaktır.

1.Sayısallaştırma Yönetici ile projenizde çizim yapabilir ve ilgili çizimleri anlık olarak ayarlamış olduğunuz veritabanına aktarabilirsiniz.

2.Sayısallaştırma penceresinde fare sağ tuş ile yeni tanım eklemesi gerçekleştirilebilir.

3.Eklenen tanım dosyası altına alt klasör yapıları oluşturulur.

4.Eklenen klasör içinde fare sağ tuş Ekle işlemi ile oluşturulacak kalem içeriği belirlenir.

5.Açılan pencere üzerinden GIS Bağlantısı Var olarak belirlenir ve sınıf olarak Ada tablosu seçilir.

6.Sonraki butonu yardımıyla kalem için detay özellikler belirlenebilir ve Bitir butonu ile sayısallaştırma kalemi oluşturulur.

7.Sayısallaştır butonu ile çizim işlemine girilir ve Ada tablosuna aktarılmak istenilen obje çizimi yapılır.

8.Çizim işlemi sonrasında objenin Ada tablosunda oluşturulduğuna dikkat ediniz. Diğer tablo yapıları içinde sayısallaştırma kalemlerini aynı işlem adımlarını uygulayarak oluşturabilirsiniz.

  • No labels