Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Değer Kolonlarının Tanımlanması

Kullanılan veri tipine göre değer kolonları makrosu tanımlanırsa, grafik objeler oluştuğunda ilgili kolondaki kayıtlar Netcad GIS tarafından otomatik olarak veri tabanına yazılacaktır.

1.ADA tablosu içerisindeki ADA_NO kolonu üzerinde fare sağ tuş / Özellikler işlemine giriniz. Obje değerleri/Yazı değer ifadesini seçiniz.

2.ALAN kolonu üzerinde fare sağ tuş Özellikler işlemine giriniz. Geometri Değerleri / $Alan değer ifadesini seçiniz.

3.PARSEL, BINA, ELK_DIREK ve ELK_HAT tablolarındaki ilgili kolonlara, kolon özelliği tanımlayınız. Tanımlama işlemi için kavramsal model tablosundan yardım alabilirsiniz.  • No labels