Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Katmanlarının ve Özniteliklerinin Oluşturulması


1. Veritabanı Yönetimi penceresinde  Yeni  işlemi ile yeni bir veritabanı bağlantısı oluşturunuz.

2. Microsoft–Access File veri sağlayıcısı türünde, KBS (Kent Bilgi Sitemi) isminde yeni bir veritabanı dosyası oluşturulur ve işlem sonrasında Bağlantılar altına geldiğini gözlemleyiniz.

3.Ada tablosunu oluşturabilmek için Tablolar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Yeni Tablo Ekle işlemine giriniz. Netcad Spatial tablo türünü seçerek, tablo adını ADA olarak belirleyiniz ve Tamam ile işlemi bitiriniz.

Tablo oluşturulduğunda birincil anahtar olan OBJECTID (Anahtar) kolonu otomatik olarak oluşacaktır. Anahtar kolon, tablodaki bir kaydı diğer tüm kayıtlardan ayırmak için kullanılan bileşendir. Diğer kolonlar Yeni Kolon işlemi ile oluşturulur.

Kolon isimleri girilirken Türkçe ve özel karakterlerden kaçınılmalıdır.

4.Tablo Düzenle penceresinde Yeni Kolon işlemine giriniz.

5.Kolon Adı olarak ADA_NO yazınız. Veri Türü değerini Metin olarak seçiniz.

Veri türü, kolonun karakterini oluşturan bilgilerdir. Örneğin herhangi bir ALAN kolonu oluşturulduğunda, alan değeri ondalıklı olabileceği için, ALAN kolonunun veri türü 'Ondalıklı Sayı' olmalıdır ya da BINA katmanı içinde tanımlanan KAT_ADEDİ kolonu içerinde 1,2,3 vb. kat adetleri olabileceği için, bu kolonun veri türü 'Tam Sayı' olmalıdır. Yine BINA katmanı içindeki YAKIT_TURU kolonu içerisinde doğalgaz, kömür vb. tanımlar olabileceği için, YAKIT_TURU kolonunun veri türü 'Metin' olmalıdır.
Veri türlerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.


Veri TürüAçıklama
Büyük Tam SayıBüyük tam sayı değerleri için seçilir.
Küçük Tam SayıKüçük tam sayı değerleri için seçilir.
Mantıksal

1&0/ Var&Yok/ Evet&Hayır gibi mantıksal değerler için seçilir.

MetinEn fazla 255 karakterli metin yazılması için seçilmektedir.
Ondalık SayıOndalık sayı olan tablo alanı için kullanılır.
Otomatik SayıVerileri tamsayıdan oluşan veriler için kayıt girildikçe değeri kendiliğinden artan tablo alanları için seçilir. 0 dan başlar ve kayıt girildikçe otomatik olarak sayı değeri artar.
Tam SayıVerileri tamsayıdan oluşan tablo alanları için seçilir
TarihTarih değeri bulunan veri türüdür.
Tarih / SaatVerileri tarih olan tablo alanları için kullanılır. Verisinde saat değeri de olan tablo alanı için seçilir.
Uzun MetinVerileri karakterlerden ve içinde sembollerden oluşan tablo alanları için seçilir.
ZamanSaat bilgisi girişinin yapıldığı veri türüdür.

6.Ada tablosu içerisindeki ADA_TIP, ALAN ve FONSIYON kolonlarını (özniteliklerini) bir önceki işlem adımlarına benzer yapıda aşağıdaki tablodaki kolon adı ve veri türüne göre oluşturunuz.

7.PARSEL, BINA, ELK_DIREK, ELK_HAT ve TRAFO tablolarını, veritabanı kavramsal tasarımına uygun olarak, Netcad Spatial türünde daha önceki işlem adımlarına benzer yapıda oluşturunuz.

  • No labels