Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Farklı IVTYS'lere Bağlanma

 Netcad GIS ile tüm ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (İVTYS) direkt olarak kullanılabilirler. PostgreSQL, Shp, Oracle, KML, SQL Server, SQL Server, SQL Express, SQLite, Access vb. tüm veri tabanları ile Netcad GIS uyumlu çalışabilmektedir.
Örnek proje uygulaması, Access veri tabanı ile gerçekleştirilecektir.

1.Araçlar menüsü altında yer alan Veritabanı Yönetimi işlemine giriniz.

2.Ekrana gelen Veritabanı Yönetimi penceresinde Yeni Bağlantı işlemine giriniz.

3.Farklı formatlardaki veri sağlayıcıları için Değiştir butonuna basınız.

  • No labels