Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şeflik Bilgilerinin Veritabanına Girilmesi

Şeflik bilgilerinin girilmesi için;

Şeflik Tablosu üzerinde fare sağ tuşa basılır ve "Tablo" seçilir.

Ekranın altında Şeflik tablosu açılacaktır.

Buraya girilmesi gereken bilgiler manuel olarak girilir.

Tablodan çıkarken saklanır.

  • No labels