Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Geometri Türlerinin Tanımlanması

GIS projelerinde mekânsal karşılığı olması istenen her katmana geometri tanımlaması yapılmalıdır. Katmanlara tanımlanabilecek geometriler, nokta (point), çizgi (line), alan (polygon) geometrileridir.
GIS projelerinde katmanlara tanımlanan geometriler, projenin amacına ve ölçeğine göre belirlenirler. Örneğin, FAY katmanı 1/100000 ölçekli bir projede Çizgi geometrisinde tanımlanabilecekken, 1/1000 ölçekli bir projede Alan geometrisinde tanımlanabilir.

Örnek projede ADA, PARSEL ve BINA katmanlarına Alan, ELK_HAT katmanına Çizgi ve ELK_DIREK katmanına da Nokta geometrisi tanımları yapılır.

1.Spatial veri olarak Referanslar altına yüklenen ADA üzerinde fare sağ tuş Özellikler işlemine giriniz.

2.Tablo sekmesi altında Geometri Türü olarak Alan seçiniz.

3.ELK_DIREK, ELK_HAT, TRAFO,  BINA, ve PARSEL tablolarının aşağıdaki geometri türlerini, yukarıdaki işlem adımlarını kullanarak uygulayınız.


TABLO

GEOMETRİ TÜRÜ

ELK_HAT

ÇİZGİ

ELK_DIREK

NOKTA

BINA

ALAN

PARSEL

ALAN

TRAFO

NOKTA
  • No labels