Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS Projelerinde İlişki Tanımlamaları

GIS projelerinde katmanlar arası ilişkilerin tanımlanması, projelerin yönetilmesi ve tek bir sorgu ile birçok sonuca ulaşılabilmesi için büyük avantaj sağlar.
GIS projelerinde katmanlar arasında 4 tip ilişki tanımlanabilir.

  • 1-1 ilişki tipi (bire bir, bir parselin bir maliği vb.)
  • 1-N ilişki tipi (bire çok, bir parselin birden çok maliği vb.)
  • N-1 ilişki tipi (çoka bir, birden çok parselin bir maliği vb.)
  • N-N İlişki tipi (çoka çok, birden çok parsel ve birden çok malik vb.)

Bu projede 'ADA, PARSEL, BINA' ve 'TRAFO, ELK_HAT, ELK_DIREK' katmanlarının birbirleriyle olan ilişkileri uygun yapıda tanımlanacaktır.

1.ADA katmanının OBJECTID kolonu ile PARSEL katmanında oluşturulacak ADA_ID kolonu arasında 1-N ilişki tanımlanacaktır.

ADA katmanının OBJECTID kolonu ile PARSEL katmanında oluşturulacak ADA_ID kolonu arasında 1-N ilişki tanımlanacaktır.
PARSEL katmanının OBJECTID kolonu ile BINA katmanında oluşturulacak PARSEL_ID kolonu arasında 1-N ilişki tanımlanacaktır.
Projedeki ADA katmanının PARSEL katmanı ile PARSEL katmanının da BINA katmanı ile olan ilişkileri sayesinde BINA katmanı otomatik olarak ADA katmanı ile ilişkili hale gelmiş olacaktır.

2. Araçlar menüsü altından açılan Veritabanı Yönetimi penceresinde PARSEL tablosunu + butonu ile açınız. OBJECTID kolonu üzerinde fare sağ tuş ile Yeni İlişki Ekle işlemine giriniz.

3.İlişki Ekle penceresinde;

  • Birincil Tablo; PARSEL ve kolonu ise OBJECTID
  • İlişki Tablo; BINA kolonu ise PARSEL ID olarak aşağıdaki gibi seçiniz.

4.Veritabanı Yönetimi penceresinde ADA tablosunu + butonu ile açınız. OBJECTID kolonu üzerinde fare sağ tuş ile Yeni İlişki Ekle işlemine giriniz.

İlişki Ekle penceresinde;

  • Birincil Tablo; ADA ve kolonu ise OBJECTID
  • İlişki Tablo; PARSEL ve kolonu ise ADA_ID olarak aşağıdaki gibi seçiniz.

5.Veritabına eklenen tüm ilişkiler aşağıda gözlemlenebilir.

Bu proje IL, ILCE, BELEDIYE, MAHALLE, ADA, PARSEL, BINA, MALIK katmanlarına sahip olan bir Kent Bilgi Sistemi projesi olarak kurgulansaydı tanımlanan ilişkiler sayesinde, projedeki herhangi bir IL objesi sorgulandığında o ildeki malikler tüm detay bilgileri ile sorgu sonucuna yansıyacaktı. Aynı sorgu herhangi bir malik için yapılsa idi maliğin ikamet ettiği bina, bu binanın üzerinde yer aldığı parsel, bu parselin bulunduğu ada, bu adanın bulunduğu mahalle, mahallenin içinde bulunduğu belediye, belediyenin içinde bulunduğu ilçe, ilçenin içinde bulunduğu il bilgilerine tüm detayları ile ulaşılmış olacaktır.

6.Referanslar menüsü üzerinde fare sağ tuş ile Ekle / Spatial işlemine giriniz.

7.Ekrana gelen Bağlantı Yöneticisi penceresinde; oluşturmuş olduğumuz Netcad Spatial tabloları butonları aktif hale getirilerek Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.

8.Netcad GIS Referanslar üzerinde açılan veri tabanı katmanları aşağıdaki gibi görüntülenir.

  • No labels