Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Look Up Tanımlarının Oluşturulması

Bu bölümde oluşturulan Look Up tablolarının proje katmanlarının özniteliklerine tanımlanması işlemleri anlatılacaktır.

1.Veritabanı Yönetimi penceresinde ADA tablosunu + butonu ile açınız. FONKSIYON kolonu üzerinde fare sağ tuş Look Up Tanımla işlemine giriniz.

2. Açılan Look Up penceresinden Tablo değeri ADA_FONKSIYON, Değer Kolonu bölümü IDGörüntü Kolonu bölümü FONKSIYON olarak seçiniz.

3.Diğer tablolar için uygun Look-Up tanımlarını yukarıda aktarılan bilgilere göre oluşturunuz.

Oluşturulan Look Up tanımlamaları, veritabanı tablolarına veri aktarımı gerçekleştirildiğinde görüntülenebilecektir.
  • No labels