Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Look Up Veri Tablolarının Tanımlanması

Look- Up tablolarının oluşturulması ve tanımlanması veri girişinde oluşabilecek girdi yazım hatalarını engellemek için oldukça önemlidir.. Look up tabloları veri tablosu şeklinde oluşturularak, proje katmanlarından istenilen özniteliğe tanımlanırlar.

1.Tablolar / Yeni Tablo Ekle işlemine giriniz.

2.Veri Tablosu tablo türünü seçerek, tablo adını ADA_FONKSIYON olarak belirleyiniz ve Tamam ile işlemi bitiriniz.

Look Up veri tablosunun adının ADA_FONKSIYON olarak tanımlanmasının sebebi, projedeki ADA katmanının FONKSİYON özniteliğinin veri girişi için kullanılacak olmasındandır.
Projedeki Ada objelerinin fonksiyon tanımlamaları yapılırken Look up tablo kullanılmaması durumunda 'Yeşil Alan' fonksiyonuna sahip objelerin veri girişleri 'Yesil_Aln, Ysl_Aln, Yesilalan, yeşil alan vb…' farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu durum GIS projeleri için hatalı sonuçlar yaratacaktır. Look up tablolar kullanıcıların standart veri girişi yapmalarını sağlarlar.

3.Tablo düzenle penceresinde Yeni Kolon işlemine giriniz.

Kolon Adı olarak ID yazınız. Veri Türünü Tam Sayı olarak seçiniz.

Tablo düzenle penceresinde Yeni Kolon işlemine giriniz.

Kolon Adı olarak FONKSIYON yazınız. Veri Türünü Metin olarak seçiniz.

ID kolunu üzerinde fare sağ tuş ile tıklayınız ve Birincil Anahtar olarak belirleyiniz.

4.ADA_FONKSIYON tablosu üzerinde fare sağ tuş ile Tablo işlemine giriniz.

Açılan pencereden + botunu ile ID ve FONKSIYON kolonlarını aşağıdaki şekildeki gibi doldurunuz.5.ADA_TIP, MALZEME, YAKIT_TURU, PARSEL_TIP Veri tablolarını, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda, yukarıdaki İşlem adımları ile uygulayarak oluşturunuz.

VERİ TABLOLARI

KOLONLAR

ADA_TIP

ID


ADA_TIP

MALZEME

ID


MALZEME

PARSEL_TIP

ID


PARSEL_TIP

YAKIT_TURU

ID


YAKIT_TURU


6.Oluşturulan veri tablolarının öznitelik bilgilerini yukarıda anlatılan işlem adımları referans alarak aşağıdaki gibi doldurunuz.  • No labels