Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIS Proje Veritabanı Tasarım Işlemleri

CBS projeleri için veritabanı tasarımı ve bu tasarım içerisindeki ilişkiler çok önemlidir. Her projenin amacına ve projeden beklentilere göre farklı veritabanı gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler CBS projelerinin ilk aşaması olan kavramsal tasarım sürecinde çok iyi kurgulanmalıdırlar.

Bu uygulamadaki proje,  kent ölçeğine yönelik bir uygulama olduğu için, veritabanı tasarım modeli, buna uygun olarak oluşturulacaktır.  • No labels

1 Comment

  1. Anonymous

    alt başlıklar listelenmeli

    -MSemerci