Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Türkiye Jeoloji Veri Standartları Belirleniyor

17 Aralık 2013

Türkiye jeoloji veri standartlarının belirlenmesi ve jeoloji temasının oluşturulması hedefiyle çalışmalara başlandı. Netcad proje ekibi; Hacettepe ve Anadolu Üniversiteleri’nden konunun uzmanı 7 kişilik bir akademik çalışma kadrosuyla, Türkiye’de jeoloji verisi üreten kurumların verilerini, kurumda görevli proje personeli eşliğinde analiz etti.

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş, TPAO, MTA, DSİ, AFAD, TCDD, TCK ve Devlet Hava Meydanları’na ilişkin coğrafi ve sözel veriler analiz edilerek, Jeoloji Veri Teması bakımından uygulamalar, ihtiyaç duyulan veri katmanları ve özellikleri gibi gereksinimlere göre standartlar geliştirildi.

Mevcut veriler, jeoloji verilerinin ulusal düzeyde üretimi, sunulması ve paylaşımına yönelik bu standartlara uygun olarak INSPIRE standartlarına dönüştürüldü; direktiflere uygun, aynı zamanda ulusal gereksinimleri karşılamaya yönelik genişletilmiş bir veri tabanı tasarımı yapılarak aktarıldı.

10.12.2013 tarihinde tamamlanan çalışmalar neticesinde; bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kamu kuruluşları tarafından kullanıma; uygulanmaya, görüntülenmeye ve değerlendirmeye hazır halde bulunan yüksek kaliteli ve uyumlaştırılmış bir jeoloji veri teması elde edildi. 

Bundan sonraki süreçte standart jeoloji teması; jeoloji verisinin üreticisi paydaşlarla paylaşılacak olup, kurumların yeni üretilecek verilerde bu standartları gözetmeleri sağlanacak. Böylece Türkiye ölçeğinde, standartlara uygun, veri tekrarları olmayan, paylaşıma açık, kurum ve vatandaş ihtiyaçlarını gözeten bir jeoloji altyapısı kurulmuş olacak.