Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parsel Editörü Sağ-Tuş İşlemleri

Parsel editörü üzerinden fare sağ tuş işlemi ile erişilebilir işlemlerdir.

Yeni Proje (?) işlemi ile oluşturulan veri tabanı üzerine çizilmiş parsellerin malik bilgileri girilir. Malikler, sadece "PARSEL" tabakasındaki alanlar için girilir.

Girilen bilgiler dağıtıma aktarılarak kullanılabilir. Parselin sahibi olduğu tüm hissedarlar girilebilir,pay kontrolü yapılabilir ve hatalı olanlar düzeltilebilir.

Malik girişi yapılabilmesi için [ + ] butonuna basılır, açılan kolondan bilgi girişi yapılır. Açılan işlem penceresinin altındaki onay butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Yeni bir kayıt eklemek için işlem aynı şekilde tekrarlanır.

 İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı ile çalışmak gerekmektedir.

Daha önce girilmiş olan malikler içinden arama yapılarak istenilen malik bilgilerine ulaşılır. Arama işlemi “Malik Bilgileri” içinde yer alan kriterler doğrultusunda yapılır.

Editörün üstünde bulunan hanelere giriş yapıldığında, editör bu değerlere göre sıralanacaktır. Arama için 1'den fazla kriter kullanılabilir.

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı ile çalışmak gerekmektedir.

  

 

Parsellerin malikleri varsa, maliklerin hisse kontrolünü yapan işlemdir. Bu işlem ile eksik olan hisseler tespit edilip daha sonra düzeltme imkanı sağlanır. 

İşleme girildikten sonra bir pencere açılacaktır. Hatalı olan hisseler işaretli olarak gelecektir.

 İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı ile çalışmak gerekmektedir.

 

Parsel editöründe bazı kolonlar açılıp kapatılabilir ya da editör üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bu özellikleri sağlayan ayarlar buradan yapılır.

Görünür olması istenilen Kolon Adı aktif hale getirilerek görünürlük kazandırılır.

Veri tabanı olduğu zaman, parsel tablosunun kolonları da ayarlanabilmektedir.

Parsel Editör kolonlarından yalnızca Tapu Alanı ve Tabaka durumu üzerinde değişiklikler yapılmaya izin verilmektedir.

 

Özellikle dengeleme işlemlerinde kullanılacak olan parametrelerin sabitlendiği bölümdür.

Dengelemeler, burada seçilen parametreler esas alınarak yapılır.

Bununla birlikte, parsel editörü içinde yer alan "Tecviz Durumu" ve "Tecviz Sınırı" ile “Obje Sorgulanma” ile  çıkan "Tecviz Durumu" değerleri buradaki parametreleri kullanır.

Tecviz Parametrelerine Uygulama Menüsü > Genel Ayarlar kısmındaki Netmap sekmesinden de erişim sağlanabilir.

 
Parsel Editöründe kayıtlı olan parsel adları üzerinde değişiklik gerçekleştirilmesini sağlar. 

Ayıraçtan önceki kısmın/sonraki kısmın kalması Yöntem tercihi ile sağlanabilir.

Ayır, birleştir, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemler sonunda oluşan yeni parselin, hangi parsellerden geldiğini yani parselin geçmişini gösteren işlem penceresidir.

Parsel editöründe ilgili parsel üzerinde sağ tuş işlemi ile yapılmalıdır. Seçili olan parsel üzerinde hangi işlemlerin yapıldığı görüntülenir.

Açılan işlem penceresinde seçili olan parsel üzerinde hangi işlemlerin yapıldığı görüntülenir.

Parsel editöründeki kolon değerlerine göre Excel formatında rapor alınmasını sağlar. Alınacak raporun kolonları kullanıcı tarafından tasarlanır.

İşleme girildiğinde "Yeni Rapor Şablonu" butonu ile kolonlar seçilir. İleri aşamada rapor adı verilir.

Tekrar işleme girildiğinde tasarlanmış olan rapor listede görünecektir.

Mevcut rapor şablonlarını kullanarak rapor almak için "Kullanıcı Tanımlı Rapor" işlemine girilmeli ve rapor listesinden şablon seçildikten sonra ileri butonları ile rapor görüntülenir.


Parsel Editöründe seçilen parselin öznitelik bilgilerine (Parsel Bilgileri, Uygulama Bilgileri, Mevkii ve Taşınmaz Bilgileri, Malik bilgileri vb) ulaşılabilir ve burada değişiklik yapılabilir.

Aynı bilgilere ekrandaki parselin sorgulanmasıyla da ulaşılabilir.

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanında çalışmak gerekmektedir.  • No labels