Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parsel Editörü İşlemleri

Parsel editörü üzerinden doğrudan erişilebilir işlemlerdir. Ekrandaki alanlar ile dinamik çalışır. Editör üzerinde ilgili alan seçildiğinde ekranda izlenir ve yaklaşılır.

Parsel numaralarının başlangıcına herhangi bir değer eklemek veya çıkarmak için kullanılır.

Bu işlem, editördeki bütün parseller için tek seferde yapılabileceği gibi Netcad süzgeç yapısı kullanılarak seçilen parsellere de yapılabilir.

Örneğin editörde bulunan parsellerin başlarına “K” eklenerek bunların kadastro parseli olması sağlanabilir ya da başında "K" bulunan parsellerin başından "K" harfinin çıkarılması sağlanabilir.

Bul Değiştir modu;"Bul" satırına girilen parsel numarasını "Değiştir" satırına girilen değere getirecektir.

Örneğin editörde bulunan parsel numaralarında 266 değeri 101 olarak değiştirilecektir. 

(266/1 --> 101/1)

Ada parsel ayraç değerleri örneğin ( / ) işareti ( _ ) olarak değiştirilebilir. 

(266/1 --> 266_1)

Parsellere sıralı olarak yeniden numara vermek için kullanılır. Bu işlem editördeki bütün parseller için tek seferde yapılabileceği gibi aynı şekilde Netcad süzgeç (?) yapısı kullanılarak seçilen parsellere yapılabilir. İşlem, verilen bir numaradan başlar ve seri olarak parselleri numaralandırır.

Süzgeç: Netcad süzgeç yapısına uygun olarak parsellerin seçilmesini sağlar. (?)

Başlangıç numarası: Numaralandırılacak parsellerin başlangıç numarasıdır.

İşlemAçıklama
AdalarDengelenecek olan parsellerin adaları buraya girilir. Birden fazla ada yazılabilir ve parselleri dengelenebilir. Netcad süzgeç yapısı (?) kullanılarak ada seçimi yapılabilir. Bu şekilde tek ya da toplu olarak dengelemesi yapılacak olan ada seçimleri yapılır.
Düzenlenen ParsellerAdalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtıldığı bölümdür. Alan farklarının dağıtılacağı parseller yazılır.
AlanlarDengeleme işleminin alan birimi seçilir. Eğer dm2 seçilirse dengeleme işlemi ondalıklı yapılır, m2 seçilirse dengeleme işlemi sonucu hesaplanan alanlar yuvarlatılır.
Tecviz FormülüYapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlara göre tecviz değeri değişeceğinden buradaki uygun fonksiyon seçilmelidir.
Baz AlanlarDengeleme işleminin tapu alanlarının ya da koordinatlardan hesaplanan alanların baz alınarak yapılmasını sağlar.
Dağıtım YöntemiDengeleme sonucu oluşan alan farklarının ada içindeki büyüklüklerine göre parsellere dağıtım yöntemi belirlenir. Eşit Dağıt yöntemi seçilirse bütün parsellere düzeltme getirilir. Bazı durumlarda büyük alana ya da küçük alana verilmesi sağlanabilir.
Ölçek

Dengeleme ölçeğini ifade eder. Ölçek, tecviz değerini değiştireceğinden uygun değer buradan seçilmelidir. 

ÇıktıOluşacak dengeleme raporunun içeriğini belirler. (Özet Çıktı, Koordine Özetli Çıktı, Dağıtıma Veri Nakli)
Tecviz Dışı Alanlar DengelensinBu ikon seçili olduğunda dengeleme işleminde tecviz oranına bakılmaz ve bütün parseller için dengeleme yapılır. 
B Alanları DengelenmesinBu fonksiyon genelde kamulaştırma projelerinde kullanılır. Kamulaştırma alanına düzeltme getirmez. Kamulaştırma alanının tapu alanını hesap alanı olarak varsayar. 

Parselleri ada alanları bazında dengeleyen işlemdir. Dengeleme raporu her ada için ayrı ayrı oluşacaktır. İşlem sonunda parsellerin tapu alanları oluşacak ya da güncellenecektir.

Adalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtıldığı ya da yola verildiği işlemdir. Genelde Tapu Alanı (Tapuda kayıtlı olan) ile Hesap Alanı (koordinatlardan hesaplanan) arasında oluşan farklar bu şekilde düzeltilir. İfraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerin sonunda  işlem bazlı dengeleme işlemi yaptırılabilir. 

 Adalar

 Dengelenecek olan adalar buraya girilir ya da [... ] butonu ile ekrandan seçilirler. Birden fazla ada yazılabilir ve dengelenebilir. Netcad süzgeç yapısı (?) kullanılarak ada seçimi yapılabilir.

 Parseller

Dengelemeye girecek olan parseller burada yer alır. Ada ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtılır. Parsel seçimi için Netcad süzgeç kuralları (?) uygulanabilir.

 Yeni Parseller

 Birleştirme, ayırma, yoldan ihdas, yola terk gibi işlemlerin sonucunda oluşacak yeni parsellerin numarası buraya yazılabilir.

 Pasif Olan Parseller

Dengelemeye girmeyecek olan parseller burada belirtilir. Birden fazla parsel girilebilir. Birleştirme, ayırma, yoldan ihdas, yola terk gibi işlemlere giren parseller yeni parsel numarası alacağından dengelemeye katılmazlar.

 Tecviz Formülü

 Yapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlara göre tecviz değeri değişeceğinden buradaki uygun fonksiyon seçilmelidir.

 Alanlar

Dengeleme işleminin alan birimi seçilir. Eğer dm2 seçilirse dengeleme işlemi ondalıklı yapılır, m2 seçilirse dengeleme işlemi sonucu hesaplanan alanlar yuvarlatılır.

 Baz Alan

 Dengeleme işleminin tapu alanları ya da koordinatlardan hesaplanan alanlar değerlerinin baz alınarak yapılmasını sağlar.

 Ölçek

 Dengeleme ölçeğini ifade eder. Ölçek, tecviz değerini değiştireceğinden uygun değer buradan seçilmelidir. Ölçek arttıkça tecviz değeri de artar.

 Çıktı

Dengeleme raporlarının çeşididir. “Özet rapor” ve “koordine özetli rapor alınır. İstenildiğinde dosya/excele gönder işlemi ile excel formatına çevrilebilir.Ayrıca dağıtıma veri nakli de yapılabilir.

İfraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerin sonunda dengeleme işlemi yaptırılabilir. 

Parsellerin isimlerine göre artan ya da azalan yönde sıralama yapar.

Numerik (sayısal) ve alfanumerik (harf) olarak çalışır.

Numerik (sayısal) ve alfanumerik (harf) olarak çalışır.

Parsel editöründe "Parsel No" kolonuna tıklanarak da aynı işlem yapılabilir.

Parsel editöründe yer alan parsellere ait rapor alınır. Editörde bulunan bütün parseller için alınabileceği gibi Netcad süzgeç yapısına (?) uygun olarak parsel seçimi yapılarak da rapor alınabilir. Ayrıca dosya/excele gönder işlemi ile Excel formatına çevrilebilir.

SeçenekAçıklama
Yazılacak AlanlarRaporu alınacak olan parseller filtrelenir. Netcad süzgeç kuralları (?) kullanılabilir.
Çıktı TipiÖzet Alan, cepheli alan, koordine özetli alan ve koordine özetli 2. projeksiyonlu alan şeklinde sonuçlar alınır.
Tecviz DurumuSadece özet alan çıktıları için tecviz durumu da rapora çıkar.
Tapu Alanları YazRaporlarda tapu alanı değerlerinin de çıkması sağlanır.
Alanlar SıralansınRaporlarda, alanların isimlerine göre sıralı gelmesi sağlanır.İşaretli değilse rastgele sıralanır.
Noktalar SıralansınParsellerin bağlı olduğu noktaların isimlerine göre sıralı çıkması sağlanır. Bu fonksiyon işaretli değilse saat ibresi, yönünde parsel köşe numaraları çıkacaktır.
Rapor SonucuRapor sonuçları text editöründe görüntülenir ya da ekrana yapıştırılır.

Parsel editöründe yapılan bir değişikliği aynı zamanda ekranda da günceller. Örneğin bir parselin tapu alanı editörden değiştirildiğinde bunun güncellenmesi için “Sakla” butonuna basmak gerekir.

Yapılan değişiklikler parsel editöründen “Tamam” ile çıkıldıktan sonra da yapılır. Fakat bu işlemin amacı editörden çıkmadan değişiklikleri güncellemektir.

  

Editör içinde parsel aramak ve bulmak için kullanılır. Editör üzerinde parsel bulunduğunda satır maviye boyanacak, grafik ekranda bulunduğunda ise kırmızı çerçeve çizilecektir.

İstenilen parsel numarası yazılıp Enter tuşuna basıldığında hem parsel editörü üzerinde hem de grafik ekranda parsele ulaşılabilecektir.


İstenilen parsel ya da parsel aralıkları süzgeç yapısına uygun olarak editörde işaretlenip görünebilir. Netcad süzgeç kuralları (?) uygulanabilir.

Süzgece uygun olan noktaların dışında kalanlar kırmızı renkli olarak işaretlenirler.


  • No labels