Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-İmar İle Neler Yapılabilir?

  • İmar Durum Belgelerine ada/parsel ve / veya adres bilgilerinden ulaşım
  • Güncel Plan Kararları, Plan Notları ve Kısıtlama kararlarına erişim
  • Kent Rehberi içerisinden çalışabilirlik
  • Vatandaşa bilginin doğrudan sunulduğu Şeffaf Belediyecilik yaklaşımı

 

 

  • No labels