Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VGA/Fen İşleri

 Veri Güncelleme Aracı Fen İşleri kapsamında olan iş, imalat, yol kaplama verilerinin veritabanına kullanıcı dostu arayüz ile belli bir standart çerçevesinde oluşturulmasını sağlar. 

  • No labels