Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belnet Menüleri

Park Bahçeler Uygulaması ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları kapsamında tüm kentsel / bölgesel park alanları, rekreaksyon ve peyzaj özelliği taşıyan alanlar, bu alanlar içinde tanımlı iç alanlar(kum havuzu, sert zemin vb.), yine bu alanlar içinde yer alan kent mobilyalarına(ağaçlar, oturma grubu, oyun grubu vb.) ilişkin özelliklerin grafik destekli olarak sisteme eklenmesi, güncellenmesi sağlanır. Arazi çalışmalarından hareketle, tespit edilen park alanları ve ilişkili kent mobilyaları harita üzerinden takip edilebilir.

 

  • No labels