Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fenişleri Kent Rehberi

Fen İşleri Uygulaması ile belnet ya da Veri güncelleme aracı ile sisteme girilen ihale, iş, imalat öznitelik bilgileri ve iş, imalat gibi geometrik objeler mekansal olarak belnet ya da kent rehberi haritasında durumuna göre (biten, devam eden, planlanan) mekansal olarak görüntülenebilir.

  • No labels