Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belnet Menüleri

Netcad Masaüstü uygulamaları ile girilen verilerin internet üzerinden, belnet web uygulaması ile sorgulanmasını, raporlanmasını ve alınan raporların excell, word ya da pdf gibi uygulamalara dökümünü sağlar.

 

 

  • No labels