Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İlgili Dokümanlar

 • Page:
  Kent Planlama Uygulamaları — Kent Planlama Uygulamaları, kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına, ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.

2 Comments

 1. Planet için bir kaç uygulama dokümanı yazılabilir. Mesela

  • 3D Simulaşyon bir yazı.
  • ANALISt senaryoları ayrı yazı olabilir.
  • PLANET-PLANET6 farkları ayrı sayfa olarak oluşmalı.  Bu şekilde akıllı semboller, yol çizerken profil vs. işlerindne söz edilir.

  Bunların algısını yaratmak istiyoruz.

   

  PPP

   

   

 2. Ekran g,r]nt]ler'nde gereks'z mod]ller'n bulunmamasina ,zen g,ster'lmel'/ Burada tüm modüller dolmuş durumda. QQQ