Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Görünüm Ayarları


Hızlı Eğri Çiz

Hızlı Eğri Çiz, üçgen objeleri üzerinde dinamik eğri geçirir. Bunlar kırıklıdır, sadece lineer enterpolasyon yapılır. Arazinin genel durumunu ve hatalı Z değerlerini anlamak için kullanılır. Üçgenlerin tabakasında Alan Sınırları kapatılarak sadece eğriler kalabilir.

Hızlı Eğri tabaka bazında da verilebilir.

Alan objelerinin çizim alanı içerisinde içinin renk dolu olması yada olmaması durumlarının tanımlandığı işlemdir. Alan tarama işlemi obje bazında, tabaka bazında ve genel anlamda tanımlanabilir.

Eğer objenin obje özelliklerinde (?) tarama mevcut değil ise katman içerisinde katı tarama yapılması objenin taralı olmasını sağlamaz. Öncelikli olması obje > tabaka > görünüm şeklindedir.

 

Balastro

Balastro çizgisel objelerin baş ve son noktalarına konulan yuvarlak sembollerdir. Ancak çizgiler sembolün içinde görünmezler. Netcad nokta,doğru, yay ve çoklu doğular için otomatik balastro uygulaması yapar.

  • Noktalara sembol
  • Çizgilerin uçlarından kırpılma yapılır.

Bu gösterim Türkiye harita standartlarına ait bir gösterimidir.

Obje İpuçları

Fare ile üzerinde durulan objeye ait ipuçlarının gösterimi seçeneğidir. Örneğin; fare imlecini bir çizgi objesinin üzerine getirdikten sonra proje ekranında açılan menüden o çizgiye ait renk kodu, tabaka(katman),GIS Anahtarı, GIS Sınıfı, hattipi, çizgi kalınlığı, kalınlık vb. bilgilerini objede tanımlaması yapıldıysa gözlemleyebilirsiniz.

Alan Sınırları seçeneği ile kapalı geometrilerin dış sınırlarının gösterilip gösterilmemesini sağlayan seçenektir.

 

Proje üzerine koordinat bazlı takip notlarının eklenmesi, görüntülenmesi ve yönetilmesi için kullanılır.

Projeye yeni bir not eklemek veya eklenen notların görüntülenebilmesi için; Görünüm menüsü altındaki Notlar seçeneği aktif duruma getirilir ve sol limanda Notlar sekmesinin açılması sağlanır.

Notlar sekmesindeki (plus) butonu yeni not eklemek, (minus) butonu var olan notu silmek için kullanılır. Ayrıca Notlar sekmesinde notların içinde geçen kelimelere göre arama ve notların durumlarına (Açık, Devam Etmekte, Çözüldü, Çözülmedi ve Kapalı) göre filtre uygulanabilir.

Uygulanan bu filtreler hem notlar listesinde hem de grafik ekran üzerinde notların filtrelenmesini sağlayacaktır.

İşlemAçıklama
Not Ekleme (+)

Not ekleme penceresinde yer alan;

  • Durum: Açık, Devam Etmekte, Çözüldü, Çözülmedi ve Kapalı olmak üzere beş farklı durum seçilebilir. Bu sayede notlar farklı tematiklere sahip olacak ve takipleri daha da kolaylaşacaktır. Ayrıca eklenen notun durumu sağ tuş ile açılan menüden de değiştirilebilmektedir.
  • Kimler Düzenleyebilir?: projeye eklenen notların kimler (herkes ya da sadece oluşturan) tarafından düzenlenebileceği belirlenir.
  • Not: projeye eklenecek not bu bölüme yazılmaktadır.
YanıtlaProjeye eklenen notların yanıtlanması için kullanılır. Eklenen yanıt notlar altında gözlenir. Yanıtlama penceresinde de yanıtın kimler tarafından düzenlenebileceği belirlenebilir.
SilEklenmiş olan notun veya yanıtın silinmesi için kullanılır.
DurumEklenen notun durumunu (Açık, Devam Etmekte, Çözüldü, Çözülmedi ve Kapalı) değiştirmek için kullanılır.
Haritada GösterSeçilen notu proje ekranında yaklaşarak gösterir.
KaydırGrafik ekrana eklenen notların kaydırılmasını sağlar
İlişkili NesnelerGrafik ekranda yer alan çizimler ile notların ilişkilendirilmesini, temizlenmesini ve ilgili notun Netcad'e eklenmesini sağlar
Excel'e AktarProjeye eklenen tüm not ve yanıtların Excel formatında raporlanmasını sağlar.
Tümünü Genişlet/DaraltNotlar üzerinde verilen yanıtların listede daraltılıp genişletilmesi için kullanılır.
ÖzelliklerProjeye eklenen notların detaylarını görüntülemek için kullanılabilir. Bu sayede eklenen not üzerinde değişiklik yapılabilir.

Görünüm Ayarları penceresinden balastro yarıçap değeri ve hızlı eğri aralık değerleri tanımalanabilmektedir. Hattipleri Ölçekten Etkilenmesin seçeneği aktif duruma ise;


İşlemAçıklama
Hızlı Eğri AralığıGrafik ekranda üçgen objeleri üzerinden geçirilen dinamik eğrilerin aralığının belirlendiği kısımdır.
Balastro YarıçapıBalastro yarıçaplarının ayarlandığı kısımdır.
Hattipleri Ölçekten EtkilenmesinProje ölçeğinden farklı bir ölçekte çıktı alınması durumlarında hattiplerinin bu ölçekten etkilenmemesini sağlayan işlemdir.Örneğin 1000 ölçekte hazırlanan planların farklı bir ölçekte çıktıya gönderilmesi durumunda kullanılmaktadır. Hattipleri Ölçekten Etkilenmesin" seçeneği aktifken alınan çıktı çizim ekranı görüntüsü ile aynı olmaktadır.
Arka Fon Rengi Aynı Olan Objelerin Rengini Tersine ÇevirmeObje rengi ile proje çizim alanındaki kullanılan arka fon renginin aynı olması durumunda standart kullanımı tam tersine çevirir. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde bahsedilen durum gerçekleşmeyecektir.Örneğin arka plan rengi beyaz, obje renginin beyaz olduğu durumda obje siyah renge dönüşmeyecek beyaz renkte kalacaktır.
Saydam ZeminTaralı objelerin arka fon renginden etkilenip etkilenmeyeceğini düzenler. Otomatik, plan verilerinin olması durumunda aktif eder. Bu özellik ile 2014 Yılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne uygun taramaların grafik ekranda yönetmeliğe uygun renklerde ve saydamlık özelliğini de içerecek şekilde olması sağlanır. Planlar için bu seçenek Aktif veya Otomatik olarak kullanılması gerekmektedir.

  • No labels