Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pencere Araçları

2 Pencere Aç

Bu işlemler ile bir projenin ya da projelerin ekranda kaç pencerede gözleneceği ayarlanır.

Örneğin; 2 Pencere Aç ile ekrana iki ayrı pencere açılır ve yüklü olan projelerden 2 tanesi ayrı pencerelerde görüntülenir. Eğer tek proje var ise 2 ayrı pencerede görünür. Her pencere için farklı ölçekler olabilir.

Aynı özelliği 3D penceresinde kullanabilmek için 3D Pencere Ekle işlemi yardımı ile birden fazla 3D penceresi açılabilir.

Ekran Sakla

Ekranda çalışılan proje bölgesini *.JPG ve *.BMP formatlarında saklayan ya da hafızaya alarak başka programlara kopyalanmasını sağlayan işlemdir.

Bu işlem sonucunda ekrandaki menüler ve ikonlar kopyalanmaz, sadece projenin görüntüsü alınır. Klavye kısayol tuşları Shift+Ctrl+F12 'dir.  

 

İşlemAçıklama
Genişlik & YükseklikOluşturulacak olan resim dosyasının boyutlarının belirlenmesi için kullanılan sekmelerdir.
Panoya KopyalaProje ekranındaki resim dosyasının Word, Excel, Paint vb. yazılımlara kopyalanmasını sağlayan sekmedir. Bu sekme aktif durumda ise proje ekranı ayrı bir resim dosyası olarak kaydedilmeyecek, Ekran Sakla penceresi ekrana gelmeyecektir.