Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dik Düş

 Dik Düş işlemi, herhangi bir objeye dik düşecek şekilde işlem yapar. İşlem içerisinde poligon hattı gösterilerek bu hatta dik düşülecek nokta belirlenir. Dik düşülen hattın uzunluğu ve poligon hattının başlangıcından olan mesafe obje üzerine yazılır.

 

  • No labels