Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etkileşimli Etiket

Etkileşimli Etiket işlemi Tanımlanmış şablonlara göre etiket oluşturur. Şablon sayesinde tasarım esnekliğiniz vardır. Netcad ile örnekler birlikte gelir. Şablon Olarak Kaydet ile (?) ile şablonları oluşturabilirsiniz. Şablonlar 1/1000 ölçekte varsayılır ve proje ölçeğine göre büyür ya da küçülürler.

Etiket şablonunda kullanılan değişkenler hangi objelerin seçilebileceğini belirler. Bu tip ikon olarak gösterilir. Bu obje tipine göre etiketin konumu da belirlenir. Etiketi farklı bir yerde oluşturmak istiyorsanız "Son Konumu Ayrıca Seç" işaretlenmelidir.

Açı Objeden alınsın seçeneği ile etiketlerin açısı seçilen objeden gelebilir.

Obje Seçim Modu işaretli ise Obje Seçim Aracı (?) ile tek tek ya da toplu etiket uygulaması yapılabilir.

Etiket Şablonları Seçilen Objeleri Kaydet ile kaydedilmelidir. Bu araç size Blok yerleştirme Noktasını soracaktır. Bu nokta etiketin de referans noktası olacaktır.

Etiketlerde Kullanılabilen Değişkenlerin Listesi

Etiket değişkenleri ?? ile başlamalıdır.

DeğişkenTanımAçıklamaObje Tipi
Y ve X??KOOR_Y,N,10,310, nümerik alan değerini; 3 ise ondalık basamak sayısını ifade eder ve bu değer değiştirilebilir.Nokta
Nokta Kodu??NOKTAKODU,A,1010, nümerik alan değerini; 3 ise ondalık basamak sayısını ifade eder ve bu değer değiştirilebilir.Nokta
Nokta Adı??NOKTAADI,A,3030, karakter sayısını ifade eder.Nokta
Uzunluk??UZUNLUK,N,10,310, nümerik alan değerini; 3 ise ondalık basamak sayısını ifade eder ve bu değer değiştirilebilir.Çizgi
Çevre

??CEVRE,N,10,3

10, nümerik alan değerini; 3 ise ondalık basamak sayısını ifade eder ve bu değer değiştirilebilir.Alan
Tapu Alanı??TAPUALANI,N,10,310, nümerik alan değerini; 3 ise ondalık basamak sayısını ifade eder ve bu değer değiştirilebilir.Alan
Alan??ALAN,N,10,310, nümerik alan değerini; 3 ise ondalık basamak sayısını ifade eder ve bu değer değiştirilebilir.Alan
Alan Adı??ALANADI,A,3030, karakter sayısını ifade eder.Alan
Koordinat

??KOOR_X,N,10,3

10, nümerik alan değerini; 3 ise ondalık basamak sayısını ifade eder ve bu değer değiştirilebilir.Nokta
Koordinat_Grid??KOOR_Y,N,10,310, nümerik alan değerini; 3 ise ondalık basamak sayısını ifade eder ve bu değer değiştirilebilir.Sembol