Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yeniden Çiz

Ekranı yenilemek için kullanılır. Değişik işlemlerde ve farklı zamanlarda ihtiyaç duyulabilir.

Klavyeden kısayol tuşu Yıldız (*)' dır.

İşlemin yapıldığı bir kaç örnek verilecek olursa;

  • Obje Sil (?) işlemi sonunda silinen objenin izi kalmışsa,
  • Mevcut projenin üzerine başka bir proje eklendiğinde eklenen proje ilk anda görünmüyorsa,
  • Alan Sor (?) işlemi sonunda tarama izi kalmışsa,
  • F2: Alan Çevir fonksiyonu sonucu alan sınırının izi kalmışsa,
  • Alan kapatıldıktan sonra ilk anda obje görünmüyorsa,
  • Kopyası alınan obje işlem sonunda kaybolmuşsa,

Buna benzer birçok işlem sonunda 'Yeniden Çiz' uygulanırsa ekranda kalıcı olmayan izler giderilmiş olacaktır.

  • No labels