Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Önceki Pencere

Ekrandaki görüntüyü bir önceki duruma getirmek için kullanılır. Son yapılan işlemden itibaren başa doğru 30 defa önceki duruma gidilebilir.

Klavyeden kısa yol tuşu Alt+C' dir.

  • No labels