Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Döndür

Döndür seçilen objelerin bir merkez etrafında döndürülmesi işlemidir.

Döndür işleminde iken Koordinat Hesap Makinesinde yer alan Mesafe Açı-Eğim işlemi ile açı vererek de kullanabilirsiniz.Döndürme işlemi başlatıldıktan sonra klavyeden Z tuşuna basarak obje döndürülen objenin 2. referans noktası ile istenilen doğrultuda döndürme yapabilirsiniz.