Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GISARA Yardım

GISARA, kurumlardaki farklı birimler tarafından üretilen ve yönetilen verilerin, bir ara yüz aracılığı ile sorgulanması ve görüntülenmesini sağlayan, bir masaüstü KEOS uygulamasıdır. GISARA aracılılığı ile kullanıcılar verilere, kendilerine verilen yetki dâhilinde, hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.

Uygulama, farklı katmanlarda, farklı veri kümeleri içinde sorgu yapmayı desteklerken, aynı zamanda birden fazla veri katmanına ait veriyi görüntülemeye olanak sağlamaktadır.

Kullanıcılar uygulama ile mekânsal ve mekânsal olmayan verileri birlikte yönetebilmekte; veri grupları ile ilişkilendirilmiş, fotoğraf, taranmış dosya gibi ek dokümanlara erişebilmektedir. Ayrıca uygulama, mekânsal sorgu desteği ile istenilen bölgeye ilişkin sorgulama desteği sunmaktadır. GISARA ile elde edilen sorgu sonuçları XLS, DOC, KML gibi farklı formatlarda raporlanabilmektedir.

  • No labels