Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    Cevher Modelleme, Açık Ocak ve Yer Altı Projelendirme Uygulamaları — Cevher Modelleme ve Ocak (Yeraltı-Yerüstü) Projelendirme Uygulamaları, yenilenen Maden Kanunu’na uygun yapıda yerüstü ve yeraltı cevher yatağı modelleme projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Maden işletmeciliği, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, sayısal arazi modeli oluşturma, üç boyutlu görüntüleme ve sayısallaştırma, jeolojik katı ve blok modelleme, jeoistatiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim planlaması süreçlerini içerir.

  • Page:
    Jeolojik Katı Modelleme Proje Uygulamaları — Jeolojik Katı Modelleme Uygulamaları, projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi, jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirim süreçlerini içerir.

 Proje oluşturma sürecini yansıtan örnek videolara aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz.

Teknik Videolar

 Veri Girişi ve Verilerin Değerlendirilmesi
 Sondajlardan Yüzey Oluşturma İşlemleri
 Yüzeyler Arasında Katı Model Oluşturma İşlemleri
 Enkesit Oluşturma İşlemleri
 Blok Model İşlemleri
 Yer Üstü Madenciliği
 Yer Altı Madenciliği